Bestuur

Ons bestuur bestaat uit de volgende mensen:
– Daan van Pel (voorzitter, 2019 – , daarvoor penningmeester van 2014-2019)
– Jerry Scheerder (secretaris, 2007 – )
– Martin Veldhuizen (penningmeester, 2019 -, hij was van september 2002 tot september 2011 lid van het bestuur. Hij was eerste een jaar vice-voorzitter, daarna was hij 6 jaar voorzitter en de laatste twee jaar was hij penningmeester
– Dirk Veldhuizen (jeugdleider, 2008 – )
– Eleonor Romer (contactpersoon SGS, 2011 – )

Dirk Veldhuizen verzorgt het clubblad (het Tussenschaakje). Hij onderhoudt ook de contacten met de lokale kranten en de website.

U kunt contact opnemen met het bestuur via secretaris Jerry Scheerder,
tel: 033-2538394
Email: [email protected]

Oud-bestuursleden:

  • Mark Spaan was van september 2004 tot september 2006 bestuurslid.
  • Leo Harms was van september 2003 tot september 2007 bestuurslid.
  • Tot zijn plotse overlijden 26 november 2007 was Jules Jacobs vice voorzitter van de vereniging.
  • Robin Simons was van september 2006 tot september 2008 bestuurslid.
  • Willy Doornekamp was van september 1996 tot en met september 2009 penningmeester.
  • Matjan de Haan was van september 1994 tot september 2007 secretaris, tot eind 2009 bleef hij in het bestuur actief.
  • Gerrit van Huffelen was in het seizoen 2010-2011 actief als bestuurslid.
  • Karel de Bree was van september 2008 tot september 2014 bestuurslid.
  • Wim Hoebe was van september 2011 tot september 2014 penningmeester.
  • Van september 2003 tot zijn plotse overlijden 25 november 2018 was Arco Floor lid van het bestuur, van 2003 – 2010 als wedstrijd- en jeugdleider, vanaf 2010 als voorzitter.