Geschiedenis

Oprichting

Op een vrijdagavond in 1972 werd er als vanouds danig gebabbeld en gedronken in het “Witte Schuurtje”. Jan Nagel was uitgedaagd te vertellen wat hij namens Gelderland te vertegenwoordigen had in de Eerste Kamer. Men verweet hem het enige wat hij in Gelderland deed, wonen was. Hij werkte namelijk bij de VARA in Hilversum en was geen lid van een Gelderse sportvereniging. Jan Nagel verdedigde zichzelf door te zeggen dat de VARA niet naar Hoevelaken wilde verhuizen en dat er geen vereniging in het dorp was waar hij zijn sport kon beoefenen.

Ruud van Rooi vroeg wat voor sport hij dan deed, waarop Jan antwoordde: “Ik schaak.”. Hierop zei Ruud: “Ik ook. Thuis met mijn broers… Jongens, wie kan er hier schaken?” Dat bleken er heel wat te zijn. Ruud vervolgde: “Als wij een schaakvereniging oprichten, dan kom jij natuurlijk in Hoevelaken spelen, niet waar Jan?” Jan: “Nou, ik speel behoorlijk goed en ik wil wel in Hoevelaken spelen, maar dan ook in de competitie van de SGS en daar heb je 10 spelers voor nodig.” “Ik wil wel meedoen”, klonk uit de monden van Dik van Maurik, Robert van Roon, Theo van Roon, Rob Rodenburg, Hans Simonis, Jules Jacobs. Cees Slokker, Jim Backerus, Nico van Alphen, Fred v.d. Vosse, Henk Wynia en Arie Nagel. “Prima met mij”, zei Ruud, “en met jou, Jan, erbij is dat voldoende.”

Plaatselijke huisarts Klaarenbeek: “Als jullie dat gaan doen, heb ik een mooie speelruimte voor jullie. Sparrendam is een unieke plek voor een schaakclub.” Arie Nagel zou samen met Dik van Maurik naar de notaris gaan om de vereniging op te richten. Hierop gaf Jan Nagel een ronde en was de oprichting van het Hoevelakens Schaak Genootschap een feit.

Jan Nagel wilde zo snel mogelijk op en zo hoog mogelijk niveau spelen en ronselde daarom bij de omroepen goede schakers. De club groeide snel en het eerste team promoveerde elk jaar. Toen het eerste team in de 1e klasse SGS speelde, waren er drie tientallen die meededen aan de competitie. Het tweede team in de 2e klasse en het derde in de 4e klasse. Door onderlinge rivaliteit en het lobbyen van grote verenigingen bij de Hoevelakense leden kwam er verloop in het ledenbestand en stagneerde de opmars. Nadat het eerste team degradeerde, verlieten veel sterke spelers de club. Deze spelers hadden in feite geen band met de vereniging, maar hierdoor ging de vereniging bijna ten onder. Hero Kuil en Karel Vos bleven nog lang proberen de club op peil te houden, maar haakten na de tweede degradatie af.

In 1973 was Jaap de Wijn begonnen met het geven van schaakles aan kinderen op de lagere school. Dit gebeurde op zaterdag ochtend in de Hommerson School. Om de jeugd ook extern te kunnen laten spelen was het officieel gezien een onderdeel van het HSG. In de praktijk bemoeide het bestuur van de club zich echter niet met de gang van zake bij de jeugd. De senioren van het HSG speelden op dinsdag avond. Hierdoor was het spelen bij de senioren niet interessant voor jeugdspelers. Er was dan ook geen doorstroming van jeugd naar de senioren. Door contacten van Jan Nagel was er in 1978 een hoogtepunt: Victor Kortsjnoi gaf een simultaan op de club. Hij was vice-wereldkampioen.

In 1982 waren er nog maar 12 seniorenleden overgebleven van de club en werd gekeken hoe men verder moest gaan. Aangezien er in Voorthuizen ook een noodlijdende club was, werden er contacten met deze club gelegd. De clubs fuseerden en er werd de ene week in Hoevelaken gespeeld (de club verhuisde overigens naar De Stuw) en de andere week in Voorthuizen. Dit ging maar kort goed. In 1983 hielden de spelers uit Voorthuizen het namelijk voor gezien en gingen in Putten spelen. Dit was weer een moment waar de schaakvereniging bijna ophield met bestaan.

Ondertussen was Johan van Leuveren als oudste lid van de jeugdleden bij de senioren komen spelen. Hij probeerde een brug te slaan tussen de jeugd (die nog steeds op zaterdag speelden) en de senioren (die op dinsdag speelden). Hij haalde zijn broertje Gert en diens vriend Martin Bosma naar de senioren en voorkwam hierdoor de ondergang van het HSG. Op initiatief van Johan van Leuveren en Jules Jacobs werd er met Jaap de Wijn gesproken over een samengaan van de jeugd en de senioren. Er moesten veel hobbels genomen worden. Zo moest de speelavond worden veranderd. Dit kwam omdat het de bedoeling was dat jeugdspelers gingen doorstromen naar de senioren, maar dit zou niet gebeuren als de senioren op een doordeweekse dag zouden blijven spelen. Er werd uiteindelijk besloten om op de vrijdagavond te gaan schaken. Dit gold voor zowel de jeugd als de senioren.

Om echt een vereniging te zijn, moest er ook een accommodatie komen waar op de vrijdagavond geschaakt kon worden. Op het terrein van de Hommerson school bevond zich ook het gebouwtje van Hoevelaken Creatief genaamd “de Hobbit”. Het bestuur van “de Hobbit” wilde dit gebouw wel op de vrijdagavond verhuren aan de schaakvereniging. Aangezien er een besluit van de gemeenteraad was, dat vereniging verbood gebruik te maken van andere gebouwen dan van de Stuw werden. Jules Jacobs en Johan van Leuveren hadden daarom wat uit te leggen bij de wethouder sportzaken.

Waarom moest er worden uitgeweken naar “de Hobbit”? Het argument hiervoor was dat de jeugd 6 ruimtes voor 2 uur nodig hadden en dat een vereniging geen opbouwmogelijkheden had als de accommodatie voor de jeugd en senioren zo ver van elkaar af lagen. De Stuw kon de jeugdafdeling van de schaakvereniging niet herbergen, waarop de wethouder het voorstel indiende in de gemeenteraad om de vereniging te verhuizen. Dit voorstel werd aangenomen. Een ander probleem waren de financiën. De jeugdafdeling was altijd financieel onafhankelijk geweest en wilde dit eigenlijk zo houden. Afgesproken werd dat de financiën op basis van 3 jaar, zouden worden geïntegreerd als iedereen zich hierin kon vinden. Toen na 2 jaar bleek dat de contributie voor jeugdleden te laag was en de senioren moesten bijspringen om de huur te kunnen betalen, werden de financiën in elkaar geschoven en werd de contributie voor jeugdleden in etappes verhoogd. Ook moest de bestuurssamenstelling ook worden gewijzigd. Als vertegenwoordigers van het jeugdschaak werden Jaap de Wijn en Johan van Leuveren in het bestuur opgenomen. Verder werd afgesproken dat er altijd 1 vertegenwoordiger van de jeugd in het bestuur moest zijn. Tot slot moesten de senioren meer betrokken raken bij de jeugd. Er was namelijk een groot gebrek aan lesgevers. Een aantal senioren werd gevraagd om te helpen bij lesgeven. Jules Jacobs was tot zijn overlijden  betrokken bij het jeugdschaak.

Vanaf seizoen 2002-2003

Het aantal leden schommelt tussen 2002 en 2008 tussen de 40 en 60 leden. Er is echter wel veel veranderd. Met behulp van de gemeente Nijkerk wordt al het schaakmateriaal vervangen. Dit is ook wel nodig, vooral bij de jeugd was veel materiaal versleten.  De club sinds september 2004 zijn eigen site.

In 2004 krijgt de vereniging een nieuwe voorzitter: Martin Veldhuizen (18 jaar). Ook wint het eerste achttal dit jaar het kampioenschap in de 3e klasse SGS. Er is een tweede achttal opgericht en een viertal zodat alle senioren en talentvolle jeugd meer ervaring op kunnen doen.

2005 brengt succes voor Martin Bosma en Martin Veldhuizen wanneer zij in Culemborg een toernooi gedeeld eerste af weten te sluiten.

Bij de SGS snelschaakkampioenschappen voor clubteams, wist Hoevelaken in 2006 te winnen, Gert van Leuveren, Martin Bosma, Martin en Dirk Veldhuizen, Cor Ruiter en Pieter Hummel wisten de cup binnen te slepen. Ook weet het C-team in 2006-2007 te promoveren naar de eerste klasse C-jeugd van de SGS.

Dirk Veldhuizen wist in 2007 de B-groep van het Eemland toernooi in Bunschoten te winnen. Ook bij de jeugd was er succes: Jeroen Berrevoets wist in 2008 zowel het Hoevelakens Jeugdsnelschaaktoernooi en het SGS rapidkampioenschap te winnen in de D categorie na 2e te zijn geworden in 2007 in de E-categorie

In het seizoen 2009-2010 weet het eerste (en nu enige achttal) kampioen te worden in de 2e klasse A van de SGS competitie. Het A-team en het 2e viertal worden bijna kampioen, maar komen net tekort. Ook neemt de club afscheid van Willy Doornekamp (penningmeester) en Matjan de Haan (eerst secretaris, daarna bestuurslid) als bestuursleden. Willy heeft 14 jaar in het bestuur gezeten (zonder zelf te schaken!), Matjan de Haan 16 jaar. HSG is beide erg dankbaar voor hun jarenlange inzet voor de vereniging. Dit zorgt voor verschuivingen in het bestuur waardoor er een nieuwe voorzitter komt: Arco Floor neemt het stokje over van Martin Veldhuizen, die de rol van penningmeester op zich neemt. Jerry Scheerder blijft secretaris, Dirk Veldhuizen jeugdleider en Karel de Bree bestuurslid.

Bij het SGS Snelschaakkampioenschap voor clubteams van 2010 wint Hoevelaken de 2e subgroep te winnen. Ook weten voornamelijk jeugspelers later in het seizoen de verenigingsprijs te winnen bij het Rie Timmer Rapidtoernooi in Ermelo. Aan het einde van het seizoen blijkt dat het achttal degradeert uit de 1e klasse, waar het team het jaar daarvoor naartoe was gepromoveerd.